Nhóm nhạc nào là idol của bạn?

[totalpoll id=”299″]

👉🏻 How to vote:
1 bình chọn = 1 vote
1 comment bên dưới = 5 vote
1 share = 10 vote

[Có thể vote nhiều Idol]