Jin và Suga được ARMY phất hiện ra sự khác biệ rất lớn giữa hai thành viên của BTS.

Các ARMY Hàn Quốc đã nhận thấy Jin và Suga của BTS sự khác biệt lớn … và đó là thực phẩm và cách họ ăn. Bạn hãy xem những hình ảnh về Jin và Suga để so sanh nhé - nếu không đứng hãy đưa ra nhậ xét của mình về hai thành viên này của nhóm BTS.

Các ARMY Hàn Quốc đã nhận thấy Jin và Suga của BTS sự khác biệt lớn … và đó là thực phẩm và cách họ ăn.

Bạn hãy xem những hình ảnh về Jin và Suga để so sanh nhé – nếu không đứng hãy đưa ra nhậ xét của mình về
hai thành viên này của nhóm BTS.

Jin anh ấy ăn vì anh ấy yêu đồ ăn :jin

Thức anh làm jin thích thú và ăn rất ngọn đặc biệt khi anh bị quay và bắt ăn jin cang ăn ngon hơn.

Anh ăn khiến người bên cạnh cũng muốn ăn theo

Jin rất thích quay lại video ăn của anh và rất thích chia sẻ nó trước ống kính vì anh rất thích nó.

Suga thì ngược lại- anh ăn dường như để sống thôi

Chông cách suga nhìn thức ăn … – suga không bao giờ thích nó.suga_BTS

su ga rất cố gắng mới nuốt chôi được thức ăn

Suga chắc chắn rằng không muốn ăn .

Và đây là cách kiểm tra sự khác biệt về quảng cáo gà chiên BBQ của Jin và Suga:

Cho dù là vậy thì các ARMY vẫn cứ yêu cả hai và cho rằng điều đó rất đáng yêu:Jin-Suga-BTS2

Nhìn họ thật là đáng yêu phải không các ARMY hãy commet ý kiến nào :