Seungri live hát bài hát mới bằng 10 thứ tiếng

Seungri đã phá vỡ mội định kiến về anh là người kém nhất BIGANG

Seungri đã chứng tỏ cho các fan kpop rằng anh không phải là kẻ kém khỏi nhất nhóm –

Seungri được chọn là ido kpop nói được nhiều thứ tiếng nhất , anh là thần đồng ngoại ngữ anh có thể giao tiếp được tiếng Nhật,Trung,Anh, và cả tiếng Tây ban nha.

Anh đã chia sẻ sings ‘1,2,3!’ bằng 10 thứ tiếngSeungri-leveSeungri-leve

Bình Luận

bình luận