Music Bank phát Trực tiếp về Mamamoo, Seventeem,Gfriend, Kars và các trương trình khác.

Bạn xem chương trình trực tiếp bên dưới về âm nhạc kpop

“Music Bank” của KBS Gồm các màn trình diễn của:
YTEEN, MOMOLAND, Migyo, SATURDAY, GFRIEND, FTISLAND, IN2IT, KARD, Seventeem, Kyungri, Golden Child, Gugudan SEMINA,
NeonPunch, LABOUM, Mamamoo…

Bạn xem chương trình trực tiếp bên dưới:

 

 

Bình Luận

bình luận