BTS nhóm nhạc đầu tiên được đề cử cho “Huân Chương Văn Hóa Hàn Quốc”

hinh-anh-bts-nhan-huan-chuong01

BTS nhóm nhạc đầu tiên được đề cử cho “Huân chương văn hóa Hàn Quốc”

Huân chương khen thưởng của Văn hóa và Nghệ thuật nổi tiếng Hàn Quốc.  Bangtan boys là nhóm nhạc trẻ nhất được đề cử.
– Nó được trao tặng bởi Tổng thống Hàn Quốc cho “dịch vụ xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật vì lợi ích của việc thúc đẩy nền văn hóa quốc gia và phát triển quốc gia.
“Huy chương văn hóa từ Giải thưởng Giải trí Hàn Quốc, được trao cho những người” đã góp phần cải thiện nền văn hóa và phát triển quốc gia”. Nó cao hơn Giải Tổng thống.

hinh-anh-bts-nhan-huan-chuong hinh-anh-bts-nhan-huan-chuong

Bình Luận

bình luận